tcpdump

trafikut hale në një rrjet

kopje
6
0
tcpdump -i eth0 -n -s 16384 port 53 -XX

8 vite, 8 muaj ago MikeJudge 4 | detajet |