tcpdump

trafikut hale në një rrjet

kopje
1
0
tcpdump -ennqti eth0 \( arp or icmp \)

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |