tcpdump

trafikut hale në një rrjet

kopje
3
0
tcpdump -i wlan0 -vv

8 vite, 8 muaj ago examplenow 1 | detajet |