tcpdmatch

TCP këmishë orakulli

kopje
5
0
tcpdmatch in.telnetd 127.0.0.1

burim | detajet |

kopje
2
0
tcpdmatch in.telnetd paranoid

burim | detajet |

kopje
0
0
tcpdmatch in.telnetd localhost

burim | detajet |