tclsh

Shell thjeshtë përmbajnë Tcl përkthyesit

kopje
0
0
exec tclsh "$0" "$@"

burim | detajet |