tc

tregojnë / manipuluar settings kontrollin e trafikut

kopje
4
0
tc qdisc del dev

burim | detajet |