tc

tregojnë / manipuluar settings kontrollin e trafikut

kopje
14
0
tc qdisc add dev

burim | detajet |