tc-pfifo

Packet kufizuar Parë në, First Out radhë bfifo - Byte pari kufizuar në, para Nga radhë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL