tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
0
0
tar -xf archive.tar

burim | detajet |

Opcionet: