tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
1
0
tar -tvf archive.tar

burim | detajet |

Opcionet: