tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
4
0
tar xvvf archive.tar

detajet |