tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
6
0
tar cfz archive.tar.gz file

detajet |