tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
6
0
tar -fcarchive.tar

detajet |

Opcionet: