tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
8
1
tar -czf archive.tar.gz file

detajet |

Opcionet: