tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
4
0
tar -c -f archive.tar --totals /home

detajet |

Opcionet:

  • tar --totals
    - Totali i [=] Signal bytes shtypura në total pas përpunimit të arkivë, me një argument - bytes shtypura totale, kur kjo
  • tar -c, tar --create
    të krijuar një arkiv të ri
  • tar -f, tar --file
    -F, - = Arkivi i dokumentit përdorimi archive file apo pajisje ARKIVI