tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
6
0
tar --help | grep KEYWORD

detajet |

Opcionet: