tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
9
0
tar --create -f archive.tar

detajet |

Opcionet: