tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
5
0
tar --create --verbose --blocking-factor=20 --file=/dev/rmt0

detajet |

Opcionet: