xdg-open

hap një file ose URL në zbatim preferuar përdoruesit

kopje
6
0
xdg-open /tmp/foobar.png

burim | detajet |

kopje
3
0
xdg-open 'http://www.freedesktop.org/'

burim | detajet |