xdg-email

command line mjet për dërgimin e postës duke përdorur kompozitor preferuar përdoruesit e-mail

kopje
0
0
xdg-email --subject 'Your password is about to expire' \

burim | detajet |

kopje
0
0
xdg-email 'Jeremy White <jwhite@example.com>'

burim | detajet |

kopje
0
0
xdg-email --attach /tmp/logo.png \

burim | detajet |