who

tregojnë që është regjistruar në

kopje
11
1
who | cut -d" " -f1

detajet |

kopje
5
0
who | wc -l

detajet |