wc

print newline fjalë,, dhe akuza bajt për çdo fotografi

kopje
27
5
gzip -cd file.gz | wc -c

detajet |

kopje
22
1
ls -l | wc -l

detajet |

kopje
10
1
wc -l `find . -name "*.[ch]" -print` | tail -1 | awk '{print $1}'

detajet |

kopje
7
1
wc -l *.[ch] | tail -1 | awk '{print $1}'

detajet |

kopje
7
0
wc -cw myfile.txt

detajet |

kopje
6
0
head -20 myfile.txt | tail -1 | wc -w

detajet |

kopje
5
0
find . -name '*.[ch]' -print0 | wc -L --files0-from=- | tail -n1

detajet |

kopje
5
0
who | wc -l

detajet |

kopje
4
0
wc myfile.txt

detajet |

kopje
4
0
wc -m myfile.txt

detajet |

kopje
3
2
ps -e | wc -l

detajet |

kopje
3
0
wc -cw myfile.txt

detajet |