vim

Vi përmirësuar, një editor teksti programmers

kopje
15
3
1,$s/\(^.*$\)/#\1/

6 vite, 7 muaj ago kxdemon 3 |

kopje
6
0
:w !sudo tee %

6 vite, 9 muaj ago MikeJudge 4 |

kopje
0
0
:set nonumber

8 vite, 8 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
0
0
:set number

8 vite, 8 muaj ago examplenow 1 | detajet |