update-initramfs

gjenerojnë një imazh initramfs

kopje
7
0
update-initramfs -u

burim | detajet |

kopje
5
0
update-initramfs -c -k 2.6.18-1-686

burim | detajet |