tee

dublikuar përmbajtjen tub

kopje
4
0
ls | tee file1.txt file2.txt file3.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
3
0
ls | tee file.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
crontab -l | tee backup.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
lint myprogram.c | tee -a myprogram.lint

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
ifconfig | tee OutputFile.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |