tcpdump

trafikut hale në një rrjet

kopje
62
5
tcpdump 'tcp port 80 and (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0)'

detajet |

kopje
26
0
tcpdump host sundown

detajet |

kopje
16
0
tcpdump 'tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin) != 0 and not src and dst net localnet'

detajet |

kopje
16
0
tcpdump 'tcp port 80 and (((ip[2:2] - ((ip[0]\&0xf)<<2)) - ((tcp[12]\&0xf0)>>2)) != 0)'

burim | detajet |

kopje
13
3
tcpdump 'ether[0] & 1 = 0 and ip[16] >= 224'

detajet |

kopje
12
0
tcpdump ip and not net localnet

detajet |

kopje
12
1
tcpdump ip host ace and not helios

detajet |

kopje
9
0
tcpdump host helios and ( hot or ace )

detajet |

kopje
8
2
tcpdump 'icmp[icmptype] != icmp-echo and icmp[icmptype] != icmp-echoreply'

detajet |

kopje
8
0
tcpdump 'gateway snup and (port ftp or ftp-data)'

burim | detajet |

kopje
8
0
tcpdump ip and not net localnet

burim | detajet |

kopje
7
1
tcpdump 'gateway snup and ip[2:2] > 576'

detajet |

kopje
7
0
tcpdump net ucb-ether

detajet |

kopje
7
0
tcpdump ip host ace and not helios

burim | detajet |

kopje
6
0
tcpdump 'gateway snup and (port ftp or ftp-data)'

detajet |

kopje
6
0
tcpdump -i eth1 not port 23

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
6
0
tcpdump -i eth0 -n -s 16384 port 53 -XX

8 vite, 11 muaj ago MikeJudge 4 | detajet |

kopje
5
0
tcpdump 'icmp[icmptype] != icmp-echo and icmp[icmptype] != icmp-echoreply'

burim | detajet |

kopje
4
0
tcpdump 'ether[0] \& 1 = 0 and ip[16] >= 224'

burim | detajet |

kopje
4
0
tcpdump 'gateway snup and ip[2:2] > 576'

burim | detajet |