tc

tregojnë / manipuluar settings kontrollin e trafikut

kopje
14
0
tc qdisc add dev

burim | detajet |

kopje
9
0
tc filters

burim | detajet |

kopje
4
0
tc qdisc del dev

burim | detajet |

kopje
2
0
tc filter show dev

burim | detajet |