ssh-keygen

kryesore vërtetimit brez, menaxhimin dhe konvertimit

kopje
21
1
scp id_rsa.pub user@192.168.1.15:~/.ssh/authorized_keys

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
9
1
ssh-keygen

7 vite, 1 muaj ago george 4 |

kopje
6
0
ssh-keygen -s /path/to/ca_key -I key_id -h /path/to/host_key.pub

burim | detajet |

kopje
3
0
ssh-keygen -s ca_key -I key_id -n user1,user2 user_key.pub

burim | detajet |

kopje
1
0
ssh-keygen -s /path/to/ca_key -I key_id /path/to/user_key.pub

burim | detajet |