rename

të ndryshojë emrin apo vendndodhjen e një fotografi

kopje
8
0
rename 's/\.bak$//' *.bak

burim | detajet |

kopje
1
0
rename 'y/A-Z/a-z/' *

burim | detajet |