read

lexuar nga një përshkrues fotografi

kopje
5
0
tail -10 filename.txt

7 vite, 4 muaj ago janstiegler 1 |

kopje
0
0
tail -10f filename.txt

7 vite, 4 muaj ago janstiegler 1 |