ppmtoicr

kthyer një pixmap portativ në formatin NCSA ICR

kopje
0
0
giftopnm giffile | ppmtoicr -w giffile -r -e 2

burim | detajet |

kopje
0
0
ppmtoicr ppmfile

burim | detajet |

kopje
0
0
ppmtoicr ppmfile > filename

burim | detajet |