perl

Nxjerrja praktike dhe Gjuha Raporti

kopje
3
0
advanced: find2perl -name 'filename' -print | perl 2>/dev/null

8 vite, 8 muaj ago vcrini 0 | detajet |

kopje
1
0
perl -e "print qw(abc)" | shasum -a 256

burim | detajet |