paste

bashkohen linjat e dosjeve

kopje
15
0
cut -c3 file | paste - file

detajet |