pacat

Luaj mbrapa ose para ose të regjistruar streams audio koduara në një server të shëndoshë PulseAudio

kopje
1
0
pacat --version

burim | detajet |

kopje
0
0
pacat --help

burim | detajet |