ndiff

Utility për të krahasuar rezultatet e Nmap Scans

kopje
2
0
ndiff scan-prev.xml scan-$date.xml > diff-$date

burim | detajet |

kopje
1
0
ndiff -v scanme-1.xml scanme-2.xml

burim | detajet |