mv

(riemërtoj) lëvizin fotografi

kopje
7
1
mv /folder1/etc/etc/{file1.txt,file2.txt}

6 vite, 2 muaj ago JoshSanderson 5 |

kopje
3
0
mv file1.txt file2.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |