mknod

krijuar një skedar të veçantë apo e zakonshme

kopje
9
0
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5

burim | detajet |

kopje
3
0
mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2

burim | detajet |

kopje
2
0
mknod -m 400 /dev/initrd b 1 250

burim | detajet |

kopje
1
0
mknod -m 666 /dev/null c 1 3

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 644 /dev/urandom c 1 9

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 644 /dev/urandom c 1 9

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 644 /dev/random c 1 8

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 660 /dev/ram b 1 1

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 660 /dev/port c 1 4

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 666 /dev/full c 1 7

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2

burim | detajet |

kopje
0
0
mknod -m 660 /dev/mem c 1 1

burim | detajet |