mcopy

kopje fotografi MSDOS në / nga Unix

kopje
9
0
mtype a:file1 a:file2 a:file3 | mcopy - a:msdosfile

burim | detajet |