mawk

model skanimit dhe përpunimin e tekstit gjuhën

kopje
1
0
echo abc | mawk { gsub(//, "X") ; print }

burim | detajet |

kopje
1
0
mawk -f prog v=1 A t=hello B

burim | detajet |

kopje
0
0
mawk '{ print($1>100, $1>"100", $2>100, $2>"100") }'

burim | detajet |