less

kundërta e më shumë

kopje
6
0
less --help

burim | detajet |

kopje
3
0
less -V

burim | detajet |

kopje
2
0
less -?

burim | detajet |

kopje
0
0
less --version

burim | detajet |