last

tregojnë listë e regjistruar fundit në përdoruesit

kopje
5
0
tail -10 filename.txt

7 vite, 4 muaj ago janstiegler 1 |