iwlist

Merrni më shumë informacion të detajuar nga një ndërfaqe pa tel wireless

kopje
24
0
iwlist [interface] auth

burim | detajet |

kopje
11
0
iwlist [interface] scanning

burim | detajet |

kopje
4
0
iwlist [interface] rate

burim | detajet |

kopje
3
0
iwlist --version

burim | detajet |

kopje
3
0
iwlist [interface] keys

burim | detajet |

kopje
2
0
iwlist [interface] genie

burim | detajet |

kopje
2
0
iwlist [interface] frequency

burim | detajet |

kopje
0
0
iwlist --help

burim | detajet |

kopje
0
0
iwlist [interface] modulation

burim | detajet |

kopje
0
0
iwlist [interface] event

burim | detajet |

kopje
0
0
iwlist [interface] wpakeys

burim | detajet |

kopje
0
0
iwlist [interface] txpower

burim | detajet |

kopje
0
0
iwlist [interface] retry

burim | detajet |

kopje
0
0
iwlist [interface] power

burim | detajet |