interfaces

konfigurimin e rrjetit ndërfaqe për ifup dhe ifdown

kopje
8
1
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

4 vite, 4 muaj ago garvord 1 |