ifconfig

konfiguruar një ndërfaqe rrjeti

kopje
609
155
ifconfig -a

detajet |

kopje
314
76
ifconfig eth0 192.168.1.103 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

detajet |

kopje
238
32
ifconfig eth0

detajet |

kopje
232
53
ifconfig eth0 192.168.101.115 netmask 255.255.255.0 up

detajet |

kopje
210
36
ifconfig eth0 down hw ether 00:00:00:00:00:02

detajet |

kopje
207
31
ifconfig eth0 arp

detajet |

kopje
200
52
ifconfig eth0 up

detajet |

kopje
191
39
ifconfig eth1 down

detajet |

kopje
191
40
ifconfig eth1 netmask 255.255.255.0

detajet |

kopje
190
27
ifconfig eth0 192.168.1.101

detajet |

kopje
171
29
ifconfig eth0 broadcast 192.168.1.2

detajet |

kopje
168
34
ifconfig eth0 promisc

detajet |

kopje
143
20
ifconfig eth0 mtu 1500

detajet |

kopje
140
27
ifconfig eth0 172.16.126.128 up

detajet |

kopje
30
0
ifconfig eth0:0 down.

burim | detajet |

kopje
18
0
ifconfig eth0 -promisc

8 vite, 11 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
1
0
ifconfig | tee OutputFile.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

0
DDWRT Ifconfig

5 vite, 10 muaj ago dpignataro 0