giftopnm

convert një fotografi GIF në një anymap portativ

kopje
0
0
giftopnm giffile | ppmtoicr -w giffile -r -e 2

burim | detajet |