funzip

filtër për nxjerrjen nga arkivi ZIP në një tub

kopje
3
0
dd if=/dev/nrst0 ibs=8k | funzip | tar xf -

burim | detajet |

kopje
0
0
dd if=/dev/nrst0 ibs=16k | funzip | tar xvf -

burim | detajet |

kopje
0
0
funzip test.zip > /dev/null

burim | detajet |

kopje
0
0
funzip test.zip | more

burim | detajet |