fgrep

linjat e shkruar përputhen një model

kopje
4
0
watch -d 'ls -l | fgrep joe'

burim | detajet |