dpkg-divert

pranoj versionin e një paketë të një file

kopje
9
0
dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/example.foo --rename /usr/bin/example

burim | detajet |

kopje
4
0
dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/example

burim | detajet |

kopje
1
0
dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/example

burim | detajet |

kopje
0
0
dpkg-divert --divert /usr/bin/example.foo --rename /usr/bin/example

burim | detajet |