dirname

kuptoj komponente pathname

kopje
10
0
dirname /usr/bin/sort

burim | detajet |

kopje
4
0
dirname stdio.h

burim | detajet |