cpan

lehtë të bashkëveprojnë me CPAN nga vija e komandës

kopje
4
0
cpan -i Netscape::Booksmarks Business::ISBN

burim | detajet |

kopje
1
0
cpan -v

burim | detajet |

kopje
0
0
cpan -r

burim | detajet |

kopje
0
0
cpan module_name [ module_name ... ]

burim | detajet |

kopje
0
0
cpan -h

burim | detajet |

kopje
0
0
cpan -fi CGI::Minimal URI

burim | detajet |

kopje
0
0
cpan [-cfimt] module_name [ module_name ... ]

burim | detajet |

kopje
0
0
cpan -a

burim | detajet |

kopje
0
0
cpan [-ahrvACDLO]

burim | detajet |